Otvaranje nove godine

Knjiženja u 2024. neće biti moguća dok se u Point2000 ne otvori nova godina. Za korisnike koji još uvijek imaju otvorenu 2022. godinu, otvaranje 2024. godine neće biti moguće dok se ne napravi GODIŠNJA OBRADA (zatvaranje) 2022. godine  1. P R I P R E M A 1.1. P2POS KASE (Oracle kasa) u prodavaonicama U prodavaonicama je potrebno …

Otvaranje nove godine Read More »

Point2000 – Prelazak na EUR

1. Dvojno iskazivanje cijena Dvojno iskazivanje cijena u ispisima (u kojima je to propisano) bit će raspoloživo za sve korisnike sustava Point2000 najkasnije 15 dana od dana kada Europska komisija odobri prelazak Hrvatske na EUR i kada bude poznat konverzijski tečaj. 2. Unos podataka u Point2000 Do trenutka prelaska na EUR svaki  unos podatka u …

Point2000 – Prelazak na EUR Read More »

Uputa za primjenu nove stope PDV-a u sustavu Point2000

Ovaj dio upute odnosi se na primjenu u maloprodaji, robno-materijalnom poslovanju i fakturiranju.Primjena u maloprodaji je vremenski najosjetljivija budući da prodavaonicetrebaju dovršiti i zaključiti poslovanje sa starom stopom, a ujutro morajupočeti rad sa novom stopom pdv-a.Veleprodaja je po tom pitanju manje osjetljiva, ali i tu su potrebne pripreme. A. ZAVRŠETAK RADA SA STAROM STOPOM PDV-a …

Uputa za primjenu nove stope PDV-a u sustavu Point2000 Read More »

Promjena poreza na dohodak 2021

POREZNA REFORMA I PROMJENE U OPOREZIVANJU U 2021. GODINI U 2021. godini smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti: porezna stopa od 24% smanjuje se na 20% porezna stopa od 36% smanjuje se na 30% porezna stopa od 12% smanjuje se na …

Promjena poreza na dohodak 2021 Read More »

Web izvještajni sustavi

WEB – izvještajni sustav služi za pregled svih podataka koji postoje u bazi Point2000 te za unos nekih podataka u bazu. Svi pregledi generiraju se u realnom vremenu, brzi su, jasni, pregledni i omogućuju stalni uvid u podatke neovisno o tome gdje se nalazite i kojom opremom raspolažete. Moguće je ravnopravno koristiti laptop, tablet ili pametni telefon. Dovoljno je …

Web izvještajni sustavi Read More »

Novi modul XS

Novi modul XS omogućuje izvoz podataka iz baze Point2000 u CSV datoteku. Obuhvaćena je većina podataka iz Glavne knjige, Analitika kupaca i dobavljača, modula Robno-materijalno, Knjige računa, Plaća, Osnovnih sredstava. Naročito je vođeno računa da se obuhvate svi potrebni eksporti podataka koje traže revizori i porezni inspektori. Već u prvoj verziji obuhvaćena je većina podataka koja …

Novi modul XS Read More »