Novosti

Otvaranje nove godine

Knjiženja u 2024. neće biti moguća dok se u Point2000 ne otvori nova godina. Za korisnike koji još uvijek imaju otvorenu 2022. godinu, otvaranje 2024. godine neće biti moguće dok

Više »