Novosti

Point2000 – Prelazak na EUR

1. Dvojno iskazivanje cijena Dvojno iskazivanje cijena u ispisima (u kojima je to propisano) bit će raspoloživo za sve korisnike sustava Point2000 najkasnije 15 dana od dana kada Europska

Više »

Uputa za primjenu nove stope PDV-a u sustavu Point2000

Ovaj dio upute odnosi se na primjenu u maloprodaji, robno-materijalnom poslovanju i fakturiranju.Primjena u maloprodaji je vremenski najosjetljivija budući da prodavaonicetrebaju dovršiti i zaključiti poslovanje sa starom stopom, a

Više »

Otvaranje nove godine

Knjiženja u 2022. neće biti moguća dok se u Point2000 ne otvori nova godina. Za korisnike koji još uvijek imaju otvorenu 2020. godinu, otvaranje 2022. godine neće biti moguće dok

Više »

Godišnji obračun poreza za 2021. godinu

1. Godišnji obračun i porezna prijava za 2021. godinu Godišnji obračun poreza na dohodak za 2021. obračunavat će se na oporezivu osnovicu na sljedeći način: Godišnja oporeziva osnovica za

Više »