Nabava, prodaja, zalihe

Ovaj segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, sastoji se od niza programskih modula koji omogućuju praćenje nabave i prodaje te zaliha trgovačke robe, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Segment je povezan  u jednu integralnu cjelinu. Moguće je pratiti sva događanja od trenutka narudžbe robe ili usluge od dobavljača pa do utroška ako se radi o materijalu ili prodaje kupcu kad je riječ o trgovačkoj robi. 
Sve događaje moguće je definirati kao projekte a unutar svakog projekta moguće je praćenje po pojedinim ugovorima (s kupcima, dobavljačima partnerima…). 
Važno  je napomenuti  da je ovaj segment usko povezan sa knjigovodstvenim  sustavom, tako da sve transakcije koje ovdje nastaju, automatski bivaju proknjižene u knjigovodstvenom sustavu. Dijelovi segmenta modularno su raspoređeni po korisničkim izbornicima, tako da svaki korisnik može dobiti samo onaj dio koji mu treba ili do kojeg mu je dozvoljen pristup.

Ovaj sustav grubo bi se mogao podijeliti na sljedeće module: