Proizvodi

Point2000

Knjigovodstvo i financije

KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE je segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, koji obuhvaća  sve financijsko – knjigovodstvene podatke.  Cijeli sustav je povezan je u jednu  cjelinu i podaci se nalaze uvijek samo na jednom mjestu. Veze između modula su potpuno automatske, i promjena na bilo kojem nivou automatski odsjeda sve do glavne knjige. 

Point2000

Nabava, prodaja, zalihe

Ovaj segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, sastoji se od niza programskih modula koji omogućuju praćenje nabave i prodaje te zaliha trgovačke robe, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Segment je povezan  u jednu integralnu cjelinu. Moguće je pratiti sva događanja od trenutka narudžbe robe ili usluge od dobavljača pa do utroška ako se radi o materijalu ili prodaje kupcu kad je riječ o trgovačkoj robi. 

Sve događaje moguće je definirati kao projekte a unutar svakog projekta moguće je praćenje po pojedinim ugovorima (s kupcima, dobavljačima partnerima…). 

Point2000

Ljudski potencijali

Point 2000 LJUDSKI POTENCIJALI sastoje se od niza modula namijenjenih upravljanju podacima o zaposlenicima i vanjskim suradnicima. Oni omogućavaju automatiziranje poslovnih procesa kroz module: Kadrovska evidencija, Obračun i knjigovodstvo plaća, Drugi dohodak, Evidencija radnog vremena kao i Putni nalozi.

Point2000

Web izvještajni sustav

WEB – izvještajni sustav služe za pregled svih podataka koji postoje u bazi Point2000 te za unos nekih podataka u bazu. Svi pregledi generiraju se u realnom vremenu, brzi su, jasni, pregledni i omogućuju stalni uvid u podatke neovisno o tome gdje se nalazite i kojom opremom raspolažete.Moguće je ravnopravno koristiti laptoptablet ili pametni telefon. Dovoljno je da na uređaju imati web-preglednik i vezu s internetom.
Svi pregledi koji se dobiju na ekranu, moguće je u realnom vremenu uređivati (filtrirati i sortirati podatke u stupcima) ili odmah pogledati u Microsoft Office Excel-u ili ispisati na štampaču.

Point2000

Integracija s vanjskim sustavima

Korisnici sustava Point2000  često osim Point2000 imaju i neke druge aplikacije koje koriste  bilo da se radi o vlastitim aplikacijama ili aplikacijama kupljenim od drugih proizvođača.  U takvim slučajevima obično je potrebna razmijena podataka između sustava. Point ima neka gotova rješenja za razmjenu podataka, a prisutna je i mogućnost posebnog povezivanja sa sustavima za koje ne postoji standardno rješenje. 
Za povezivanje se najčešće koriste metode putem WEB-servisa, putem pomoćnih tablica u bazi ili u krajnjem slučaju putem razmjene CSV datodeka.