Knjigovodstvo i financije

KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE je segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, koji obuhvaća  sve financijsko – knjigovodstvene podatke.  Cijeli sustav je povezan je u jednu  cjelinu i podaci se nalaze uvijek samo na jednom mjestu. Veze između modula su potpuno automatske, i promjena na bilo kojem nivou automatski odsjeda sve do glavne knjige.