DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

ljudski-potencijali.jpg


Point 2000 LJUDSKI POTENCIJALI sastoje se od niza modula namijenjenih upravljanju podacima o zaposlenicima i vanjskim suradnicima. Oni omogućavaju automatiziranje poslovnih procesa kroz module: Kadrovska evidencija, Obračun i knjigovodstvo plaća, Drugi dohodak, Evidencija radnog vremena kao i HR manager.

 

 

 1 Evidencija prisutnosti
2 HR Menadžer
3 Sustav Nagrađivanja
4 Autorski honorari
5 Kadrovska Evidencija
6 Plaće

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics